Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

's Gravenhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
6954
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6954

Besluiten

Woning 's Gravenhof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-06-1979  ID: 1267

Beschrijving

De bescherming omvat 's Gravenhof en zijn omgeving, begrensd door de Moerstraat in het zuiden en oosten en door de gemeentelijke begraafplaats in het noorden. Hoeve Marijnissen, een hoeve met losse bestanddelen, is binnen de afbakening van het dorpsgezicht gelegen aan de noordzijde.Waarden

's Gravenhof met onmiddellijke omgeving (waarin begrepen de verder liggende hoeve) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

's Gravenhof

Moerstraat 53 (Schilde)
H-vormig complex uit het tweede kwart van de 18de eeuw, vierde kwart van de 19de eeuw en de 20ste eeuw, gelegen in straathoek op een met gras begroeid domein.


Hoeve Marijnissen

Moerstraat 55 (Schilde)
Hoeve met naast elkaar geplaatste losstaande bestanddelen uit de 18de en de 20ste eeuw, gelegen op omhaagd en met gras begroeid domein.