Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Militaire keuken Koolhofput

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID: 69558   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69558

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vermoedelijk gaat het hier om de restanten van een keuken, gelegen tussen de noordelijke uitloper van het spaarbekken "Koolhofput" en de voormalige spoorwegbedding.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Militaire keuken Koolhofput

Pieter Deswartelaan zonder nummer (Nieuwpoort)
Vermoedelijk gaat het hier om de restanten van een keuken, gelegen tussen de noordelijke uitloper van het spaarbekken "Koolhofput" en de voormalige spoorwegbedding.