Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dubbelhuis en twee enkelhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
69592
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69592

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis en twee gekoppelde enkelhuizen in eenheidsbebouwing, van respectievelijk drie en twee traveeën en twee bouwlagen op kelderverdieping, onder zadeldak, gebouwd circa 1880 als huizen voor de gemeenteonderwijzeressen van de achterliggende thans verdwenen gemeentemeisjesschool.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Drie onderwijzerswoningen

Plaisantstraat 16-20 (Moerbeke)
Dubbelhuis en twee gekoppelde enkelhuizen in eenheidsbebouwing, van respectievelijk drie en twee traveeën en twee bouwlagen op kelderverdieping, onder zadeldak, gebouwd circa 1880 als huizen voor de gemeenteonderwijzeressen van de achterliggende thans verdwenen gemeentemeisjesschool.