Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Vinkenhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-07-1980 tot heden
ID: 6960   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6960

Besluiten

Geografisch pakket 's Gravenwezel
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1980  ID: 1434

Beschrijving

De bescherming omvat het Vinkenhof en zijn onmiddellijke omgeving.


Waarden

Het Vinkenhof met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vinkenhof

Wijnegemsteenweg 75, 75A (Schilde)
Rechthoekig huis uit de 18de eeuw, verbouwd in 1964 met eenvoudige rechthoekige stalling en koetshuis aan oostzijde.