Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Mottesite Ten Doele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
69603
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69603

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De site Ten Doele, gelegen ten oosten van de Westkapellesteenweg, is een heuvel, die kunstmatig werd opgeworpen als vluchtplaats bij overstromingen van de polderstreek. De heuvel is 4 meter hoog en heeft een diameter van circa 60 meter; hij is omgeven door een duidelijke grachtenstructuur.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Site Ten Doele en omgeving

Oostkerke (Damme)
De site ten Doele omvat een graslandkern met een goed bewaarde mottesite gelegen in de polders ten noorden van Damme.