Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Leiegedenkteken met Luikse gedenksteen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
69606
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69606

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Centraal in park gelegen monumentaal gedenkteken naar ontwerp van architecten Libotte en Fontaine i.s.m. beeldhouwer A. Courtens. Eerste steenlegging in 1954, inhuldiging in 1957. Vormt herinnering aan Leieslag van mei 1940.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument met Luikse gedenksteen

Koning Albertpark zonder nummer (Kortrijk)
Centraal in park gelegen monumentaal gedenkteken naar ontwerp van architecten Libotte en Fontaine i.s.m. beeldhouwer A. Courtens. Eerste steenlegging in 1954, inhuldiging in 1957. Vormt herinnering aan Leieslag van mei 1940.