Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
69612
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69612

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 23. XIX-dubbelhuis van vijf trav. en één bouwl. onder mansardedak (pannen, n // straat) met dakkapel met tuitgevel en twee oeils-de-boeuf. Verankerde donkerrode baksteenbouw; steekbogige muuropeningen, deurtrav. met Marianis. Achterin gelegen aanbouwen, o.m. stal.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Bellestraat 23 (Lichtervelde)
19de-eeuws dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder mansardedak (pannen, nok parallel aan de straat) met dakkapel met tuitgevel en twee oeils-de-boeuf. Verankerde donkerrode baksteenbouw; steekbogige muuropeningen, deurtravee met Marianis. Achterin gelegen aanbouwen, onder meer stal.