Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische villa van 1912

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
69634
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69634

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectische villa uit 1912, aangebouwd aan oudere 19de-eeuwse huizenrij, gelegen op de oude molensite van de "Plaatsmolen".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische villa van 1912

Paardestraat 23 (Pittem)
Eclectische villa uit 1912, aangebouwd aan oudere 19de-eeuwse huizenrij, gelegen op de oude molensite van de "Plaatsmolen".