Beschermd monument

Watermolen Volmolen: onderbouw en kaaimuren

Beschermd monument van 22-06-1984 tot heden
ID: 6966   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6966

Besluiten

De Volmolen: onderbouw en kaaimuren
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-1984  ID: 1984

Beschrijving

Deze bescherming als monument omvat de onderbouw en de kaaimuren van watermolen Volmolen.

Op 13 december 1977 werd de Volmolen reeds beschermd als monument. Deze bescherming omvatte zowel de watermolen, als het molenhuis.

Op 22 juni 1984 werden bovendien de onderbouw en de kaaimuren van de volmolen beschermd als monument. Deze bescherming is het onderwerp van deze fiche.


Waarden

De onderbouw en de kaaimuren van de Volmolen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Volmolen

Zandpoortvest zonder nummer (Mechelen)
De molen is gelegen op de Dijle en werd gebouwd in 1470 a1s onderdeel van een groots geheel dat bestond uit zeven molens.