Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van vijf burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 69661   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69661

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van vijf burgerhuizen, gebouwd naar ontwerp van 1923 in opdracht van de "Hoge Koninklijke Commissaris der verwoeste Gewesten" voor de heer Poirier en de heer Blomme. Rijhuizen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van burgerhuizen

Zwarte Zustersstraat 15-23 (Dendermonde)
Ensemble van vijf burgerhuizen, gebouwd naar ontwerp van 1923 in opdracht van de "Hoge Koninklijke Commissaris der verwoeste Gewesten" voor de heer Poirier en de heer Blomme. Rijhuizen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken.