Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Melkerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 69668   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69668

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 17. Voormalige melkerij, thans sterk aangepast. Onderkelderd breedhuis uit XX a-b van vijf trav. en één bouwl. op verhoogde begane grond. Verankerde (sierankers) bakstenen lijstgevel; aflijnende tandlijst met arduinen consooltjes. Licht vooruitspringend middenrisaliet met aangepaste poort. Rechth. vensters in licht verdiepte rondboognissen onder arduinen druiplijst; boogvelden met palmetmotiAanduiding van

Is de vaststelling van

Melkerij

Kortewagenstraat 17 (Roeselare)
Onderkelderd breedhuis uit het tweede-derde kwart van de 20ste eeuw van vijf traveeën en één bouwlaag op verhoogde begane grond.