Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Lucasinstituut

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 69697   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69697

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster van de zusters cisterciënzers van Oost-Eecloo, voormalige jezuïetenresidentie, huidig Sint-Lucasinstituut.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Lucasinstituut

Alexianenplein 1, 2, Ingelandgat 36 (Gent)
Voormalig klooster van de zusters cisterciënzers van Oost-Eecloo, voormalige jezuïetenresidentie, huidig Sint-Lucasinstituut.