Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan de Doper: orgel

Beschermd monument van 21-08-1979 tot heden
ID: 697   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/697

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jans-de-Doper
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-1979  ID: 1277

Beschrijving

Het orgel van de hand van A. Coppin in de Sint-Jan de Doperkerk te Brussegem, is beschermd als monument.Waarden

Het orgel in de Sint-Jan Baptistkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan de Doper met ommuurd kerkhof

Kasteelstraat 30 (Merchtem)
Parochiekerk ingeplant te midden van een ommuurd kerkhof, de typische plattelandskerk vormt een stilistisch heterogene constructie met een complexe bouwgeschiedenis, waarbij de westtoren als oudste kern teruggaat tot circa 1300.