Hoger Handelsgesticht

Beschermd monument van 08-06-1988 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Schildersstraat, Coquilhatstraat, De Vrièrestraat
Locatie Coquilhatstraat 16, De Vrièrestraat 36, Schildersstraat 41 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/877.1
  • OA002623

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoger Handelsgesticht

Schildersstraat 41, Coquilhatstraat 16, De Vrièrestraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig Hoger Handelsgesticht, momenteel Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken. Complex geheel met hoofdgebouw in een bombastische, eclectische neobarokke stijl, daterend van 1893-97 naar ontwerp van F. Sel en F. Truyman.

Beschrijving

Het Hoger Handelsgesticht is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “schoolgebouw in eclectische neobarokstijl, in 1893-97 opgericht naar ontwerp van architecten F. Sel en F. Truyman.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000715, Antwerpen-Zuid, advies KCML (1988).

Waarden

Schildersstraat 41 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.