Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 69787   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69787

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis van twee bouwlagen onder pannendak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Nu gecementeerde gevels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Moldergem 1 (Zwalm)
Hoekhuis van twee bouwlagen onder pannendak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.