Beschermd monument

Landbouwinstituut

Beschermd monument van 05-05-2010 tot heden
ID: 698   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/698

Besluiten

Universitaire instituten en instellingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-2010  ID: 4707

Beschrijving

Het Landbouwinstituut, gelegen in het Arenbergpark te Heverlee, is beschermd als monument.


Waarden

Het Landbouwinstituut is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

belangrijke materiële getuige van het katholiek hoger landbouwonderwijs in Vlaanderen, in 1878 aan de KU Leuven opgericht onder het rectoraat van Monseigneur Namêche als katholieke tegenhanger van de liberale Rijkslandbouwhogeschool in Gembloux. Het is het eerste in universitaire context opgericht Landbouwinstituut dat internationale erkenning verwierf, onder meer op het gebied van de studie van erfelijkheidsfactoren in het door professor Frateur (1877-1946) in 1908 opgerichte Instituut voor Zoötechnie, en door de bijdragen van professor Janssens (1863-1924), die baanbrakend werk verrichtte in het onderzoek naar genetisch materiaal.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: in 1937 in de zuidelijke rand van het Arenbergpark opgetrokken Landbouwinstituut, gebouwd volgens het ontwerp van kanunnik Raymond Lemaire (1878-1954), leerling en opvolger van Joris Helleputte (1852-1925), hoogleraar architectuur en monumentenzorg aan de KU Leuven, en een autoriteit op het gebied van monumentenzorg in België.
Gaaf bewaard Instituut dat als een ongeveer U-vormig, art deco-geïnspireerd complex werd ontworpen volgens de functionele eisen van een onderwijsgebouw met onderzoeksruimten, en representatief is voor het oeuvre van kanunnik Lemaire, en de bouwtechniek en -stijl van het interbellum, met name een gebouw met een betonnen structuur en een parement van rode baksteen en natuursteen, gekenmerkt door langgerekte gevels, strak geleed door pseudo-pilasters en spaarvelden met decoratief metselwerk en grote vensters met metalen raamwerk, en getypeerd door een paviljoenvormige toegangspartij met getrapte toren in art decostijl en een monumentale traphal in neobyzantijnse stijl.
Uitwendig en qua ontstaanscontext goed bewaard complex met een belangrijke ensemblewaarde, een hoge graad van authenticiteit, en - door zijn ligging, omvang en vormgeving - een sterk beeldbepalend karakter.

artistieke waarde

authentieke, puntgaaf bewaarde en unieke traphal in neobyzantijnse stijl, door kanunnik Lemaire bedacht met een omlopende bordestrap, en gekenmerkt door een imposante, vijf bouwlagen hoge vide, het decoratieve materiaalgebruik van alternerend gele en donkergroen geglazuurde baksteen voor sierbanden en ontlastingsbogen, en de unieke, door Lemaire voor deze hal ontworpen monumentale kroonluchter in koper en smeedijzer. Enig is tevens het door Lou Asperslag (1893-1949) gesigneerde en 1938 gedateerde veelkleurige tegeltableau in art decostijl, met voorstelling van een zaaiende Demeter tegen een decor van industriële gebouwen.
Tevens belangrijke ensemblewaarde, gevormd door de uiterst verzorgde interieurafwerking, de gaaf bewaarde staat van de traphal, en het nagenoeg ongewijzigde exterieur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Landbouwinstituut

Kasteelpark Arenberg 20-23 (Leuven)
Monumentaal gebouw in art-decostijl, in 1937 aan de zuidelijke rand van het Arenbergpark gebouwd, maakt deel uit van de campus Arenberg.