Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Huizenrijen Vlaamsekaai

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
6980
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6980

Besluiten

Gebouwensembles
definitieve beschermingsbesluiten: 03-03-1994  ID: 2634

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het stadsgezicht omvat de gevelwand Vlaamse kaai nummers 1 tot en met 50, met inbegrip van de Vorstermanstraat nummer 2, Verlatstraat nummers 2 en 4, Museumstraat nummers 1 en 2 en De Burburestraat nummers 2 en 2a.Waarden

Vlaamse kaai nummers 1 tot en met 50, met inbegrip van de Vorstermanstraat nummer 2, Verlatstraat nummers 2 en 4, Museumstraat nummers 1 en 2, De Burburestraat nummers 2 en 2a zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Uniforme gevelwand overwegend opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance-stijl te dateren circa 1880-1885. Samengesteld uit pakhuizen en cafés ten behoeve van de vroegere schippersdokken. Ook hier ontmoeten we grote paleisachtige complexen die samengesteld zijn uit verschillende individuele woningen. Opvallend en waardevol zijn hier het kleurige materiaalgebruik en de levendige skyline.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Brouwerij Brys

De Burburestraat 2, 2A, Vlaamsekaai 42-43 (Antwerpen)
Op de hoek van de Vlaamsekaai en de De Burburestraat is het complex van de vroegere brouwerij Brys gesitueerd, bestaande uit magazijnen, stallingen, een herberg en een woongedeelte, goed voor een gevelbreedte van in totaal 52 meter.


Eclectisch café

Vlaamsekaai 48 (Antwerpen)
In 1906 diende bouwmeester Leopold Moerenhoudt een aanvraag in voor de bouw van een "huis dienende voor café" in naam van L. Cant-De Rijck, die in het pand er naast woont (46).


Eclectisch hoekpand met Vlaamsekaai

Verlatstraat 2-4 (Antwerpen)
Op de hoek van de Vlaamsekaai en de Verlatstraat is een eclectisch hoekpand gelegen, gebouwd rond 1906 voor Jules Van Malderen naar ontwerp van architect M. Van Nieuwerburgh.


Ensemble ontworpen door Delpierre, Groep A

Vlaamsekaai 7-10 (Antwerpen)
Dit opvallende ensemble van meergezinswoningen met achterliggende magazijnen in neo-Vlaamse renaissance werd rond 1879 gebouwd naar ontwerp van de Brusselse architect J.V. Delpierre in opdracht van de Waalse baron de Senzeille.


Ensemble ontworpen door Delpierre, Groep B

Vlaamsekaai 20-23 (Antwerpen)
Dit opvallende ensemble van meergezinswoningen met achterliggende magazijnen in neo-Vlaamse renaissance werd rond 1879 gebouwd naar ontwerp van de Brusselse architect J.V. Delpierre in opdracht van de Waalse baron de Senzeille.


Ensemble ontworpen door Delpierre, Groep C

Vlaamsekaai 28-31 (Antwerpen)
Dit opvallende ensemble van meergezinswoningen met achterliggende magazijnen in neo-Vlaamse renaissance werd rond 1879 gebouwd naar ontwerp van de Brusselse architect J.V. Delpierre in opdracht van de Waalse baron de Senzeille.


Ensemble ontworpen door Delpierre, Groep D

Vlaamsekaai 35-38, 39 (Antwerpen)
Dit opvallende ensemble van meergezinswoningen met achterliggende magazijnen in neo-Vlaamse renaissance werd rond 1879 gebouwd naar ontwerp van de Brusselse architect J.V. Delpierre in opdracht van de Waalse baron de Senzeille.


Ensemble ontworpen door Delpierre, Groep E

Vlaamsekaai 44-47 (Antwerpen)
Dit opvallende ensemble van meergezinswoningen met achterliggende magazijnen in neo-Vlaamse renaissance werd rond 1879 gebouwd naar ontwerp van de Brusselse architect J.V. Delpierre in opdracht van de Waalse baron de Senzeille.


Hoekpanden van architect J.V. Delpierre

Museumstraat 1-2 (Antwerpen)
Op de hoeken van de Vlaamsekaai met de Museumstraat bouwde architect J.V. Delpierre voor eigen rekening rond 1879 een ensemble van twee identieke hoekpanden in neo-Vlaamserenaissance-stijl.


Hoekpanden van architect J.V. Delpierre

Vlaamsekaai 15-18, Vorstermanstraat 2 (Antwerpen)
Op beide hoeken van de Vlaamsekaai met de Vorstermanstraat bouwde architect J.V. Delpierre rond 1881 een ensemble van twee identieke hoekpanden in neo-Vlaamserenaissance-stijl.


Kolenmagazijn

Vlaamsekaai 3-4, 5 (Antwerpen)
In 1879 dient kolenhandelaar Ad. Verset een aanvraag in voor de bouw van opslagplaatsen op zijn grond tegenover het toen nog niet uitgevoerde, maar al wel duidelijk geplande Kolendok.


Meergezinswoning met kolenhandel

Vlaamsekaai 11 (Antwerpen)
In 1880 dient architect Ferdinand Hompus een bouwaanvraag in voor de bouw van een huis met paardenstal, remises en magazijn in naam van kolenhandelaar Edmond Steppe-De Block.


Meergezinswoning met kolenhandel van G. Le Comte

Vlaamsekaai 6 (Antwerpen)
In 1881 dient architect Ferdinand Hompus een bouwaanvraag in voor de bouw van een huis in naam van Gr. Le Comte de Mey. G. Le Comte vestigt hier kort na de bouw een kolenhandel, zoals blijkt uit het opschrift in de natuurstenen band op de gevel en uit de milieuvergunningen.


Meergezinswoning ontworpen door G. Matthyssens

Vlaamsekaai 32 (Antwerpen)
Deze opvallende, hoge woning in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd rond 1880 gebouwd in opdracht van weduwe Matthyssens-Van Lamoen naar ontwerp van architect en landmeter Georges Matthyssens, die de woning ook signeerde op de sokkel.


Neo-Vlaamse renaissance meergezinswoning met opslagplaats en stal van 1906

Vlaamsekaai 14 (Antwerpen)
Deze hoge, opvallende neo-Vlaamse renaissance meergezinswoning met achterliggende paardenstal en opslagplaats werd rond 1906 gebouwd naar ontwerp van bouwmeester Eug. Wattiez voor C. Claessens.


Neoclassicistische burgerwoning

Vlaamsekaai 33 (Antwerpen)
Dit neoclassicistische pand werd in 1879 ontworpen door architect J.L. Hasse voor commissionnaris-expéditeur Joseph Vrijdag als woning met stal en opslagplaats.


Neotraditioneel burgerhuis met opslagplaatsen

Vlaamsekaai 34 (Antwerpen)
In 1880 ontwerpt architect J.L. Hasse voor J. Vulhopp een huis in neotraditionele stijl met opslagplaatsen. Ook de aan de linkerkant gelegen woning werd een jaar eerder door Hasse ontworpen.


Pakhuis op de hoek met de Pourbusstraat

Vlaamsekaai 49-50 (Antwerpen)
Op de hoek van de Vlaamsekaai met de Pourbusstraat liet aannemer Corneille Masson rond 1920 voor eigen rekening "magazijnen met verdiepen" bouwen.


Twee caféhuizen

Vlaamsekaai 40-41 (Antwerpen)
Rond 1911 laat bouwmeester Alphonse Peeters-Vervoort twee "caféhuizen" bouwen voor eigen rekening op de hoek van de Vlaamsekaai en de De Burburestraat.


Twee pakhuizen in neo-Vlaamse renaissance

Vlaamsekaai 12-13 (Antwerpen)
In 1880 ontwierp E. Leclef voor de koopman Königs-Günther twee huizen met opslagplaatsen in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Dit gebouwtype past zowel qua functie als qua bouwstijl naadloos in de huizenrij van de Vlaamsekaai.


Winkelhuis in neo-Vlaamse renaissance

Vlaamsekaai 27 (Antwerpen)
Dit winkelhuis in neo-Vlaamse renaissance werd rond 1893 gebouwd voor kolenhandelaar L. Peellaert die op dat moment in de naastgelegen woning op nummer 28 woonde.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.