Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis en burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
69800
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69800

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beeldbepalend hoekpand mer de Kongostraat en aansluitend rijhuis, opgetrokken uit baksteen circa 1910.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis en burgerhuis

Blekerijstraat 1-3, 1A, Kongostraat 2, 2A (Gent)
Beeldbepalend hoekpand met de Kongostraat en aansluitend rijhuis, opgetrokken uit baksteen circa 1910.