Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Goed ten Broodhende

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
69803
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69803

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Reeds vermeld in de 16de en de 17de eeuw, eertijds vierkant omwald en toegankelijk via een dreefje (zie 18de- en 19de-eeuwse kaarten), op 17de-eeuwse kaart met poort.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Goed ten Broodhende

Singel 1 (Evergem)
Reeds vermeld in de 16de en de 17de eeuw, eertijds vierkant omwald en toegankelijk via een dreefje (zie 18de- en 19de-eeuwse kaarten), op 17de-eeuwse kaart met poort.