Beschermd monument

Hof van Palermo: toren

Beschermd monument van 22-12-1943 tot heden

ID: 6981   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6981

Besluiten

Toren Hof van Palermo, Huis De Kevia, Huis De Zalm, huisjes van de Noorwegengang en Falconpoort
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1943  ID: 100

Beschrijving

De huistoren van het Hof van Palermo is beschermd als monument.Waarden

De toren van het voormalig 'Hof van Palermo' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hof van Palermo

Zakstraat 18-20, 16A (Mechelen)
Hof van Palermo, gebouwd in 1476 door Jan Carondelet, eerste voorzitter van de Grote Raad.