Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met boerenburgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
69815
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69815

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetje deels teruggaand tot de 18de eeuw. Voortuin met afsluiting van sierbetonplaten. In de as van de voordeur een fraai ijzeren voetgangershek met deurklink omklemd door een handje, op een plaatje eronder gesigneerd "Th. Buyle".Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Moleneindestraat 4 (Berlare)
Hoevetje deels teruggaand tot de 18de eeuw. In de as van de voordeur een fraai ijzeren voetgangershek. Links, gekasseide oprit naar het achtererf afgesloten door een dubbel ijzeren hek aan bakstenen hekpijlers onder zadeldakje. Aanvankelijk klein boerenhuisje volgens het kadasterarchief circa 1900 verlengd en in 1914 uitgebreid met een nieuw boerenburgerhuis aan de straatzijde. Boerenburgerhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak.