Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Leopold De Waelstraat en Lambermontplaats

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
6984
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6984

Besluiten

Gebouwensembles
definitieve beschermingsbesluiten: 03-03-1994  ID: 2634

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het stadsgezicht omvat de Lambermontplaats, hoekhuizen met de Emiel Banningstraat en Kasteelstraat, en de Leopold de Waelstraat.Waarden

Lambermontplaats, Emiel Banningstraat nummer 2 en de Leopold de Waelstraat zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De Lambermontplaats met achtzijdige omtrek en symbolische fontein in het midden is typerend voor de geometrische aanleg van Antwerpen-Zuid.
De omliggende gevelwanden en hoekhuizen, zowel van het plein als van de Leopold de Waelstraat vormen een eenvormig, evenwichtig en stijlvol geheel van laat-19de-eeuwse burgerhuizen in neoclassicistische en eclectische stijl. De meeste huizen zijn witbepleisterd, tellen drie tot vier bouwlagen en worden gekarakteriseerd door een vertikaliserende gevelindeling. De bomen vóór de huizen veraangenamen de algemene aanblik van de buurt en verhogen de leefbaarheid van de omgeving. Binnen de 19de-eeuwse burgerwijk het Zuid zijn Lambermontplaats en Leopold de Waelstraat veruit de meest representatieve straten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De Lambermontplaats met achtzijdige omtrek en symbolische fontein in het midden is typerend voor de geometrische aanleg van Antwerpen-Zuid.
De omliggende gevelwanden en hoekhuizen, zowel van het plein als van de Leopold de Waelstraat vormen een eenvormig, evenwichtig en stijlvol geheel van laat-19de-eeuwse burgerhuizen in neoclassicistische en eclectische stijl. De meeste huizen zijn witbepleisterd, tellen drie tot vier bouwlagen en worden gekarakteriseerd door een vertikaliserende gevelindeling. De bomen vóór de huizen veraangenamen de algemene aanblik van de buurt en verhogen de leefbaarheid van de omgeving. Binnen de 19de-eeuwse burgerwijk het Zuid zijn Lambermontplaats en Leopold de Waelstraat veruit de meest representatieve straten.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Art-nouveaugetinte meergezinswoning

Lambermontplaats 28-29 (Antwerpen)
In 1910 laat herbergier Jos Van Looy een opbrengstwoning met drie wooneenheden bouwen door de Dendermondse bouwmeester Ernest Vander Cruyssen.


Burelen Algemeene Bouwmaatschappij

Lambermontplaats 4-5 (Antwerpen)
In 1909 laat de "Algemeene Bouwmaatschappij", gevestigd op de Leopoldplaats nr. 5, burelen bouwen op de Lambermontplaats naar ontwerp van Edward Van Not.


Burgerhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl

Lambermontplaats 30 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis met natuurstenen lijstgevel, gebouwd rond 1913 voor rekening van Constant Driessens die voor het ontwerp bouwmeester-aannemer P.etrus Jan Crisveldt koos.


Burgerhuis met geel bakstenen parement

Lambermontplaats 10 (Antwerpen)
Eenvoudig burgerhuis met geel parement gebouwd rond 1902 naar ontwerp van G. Van Oenen voor Victor Hertogs.


Caféhuis ontworpen door Fl. Verbraeken

Leopold de Waelstraat 2, Verschansingstraat 1 (Antwerpen)
Groot neoclassicistisch hoekpand ontworpen in 1901 door Florent Verbraeken als "caféhuis" met appartementen op de verdiepingen voor J.A. Van Riet.


Eclectisch ensemble ontworpen door Fl. Verbraeken

Leopold de Waelstraat 3-9 (Antwerpen)
In het begin van de Leopold De Waelstraat springt een kleurrijk ensemble van vier eclectische winkelhuizen in het oog. De nummers 3 tot 9 werden in 1902 ontworpen door architect Florent Verbraeken in opdracht van verschillende bouwheren.


Eclectisch hoekpand

Leopold de Waelstraat 37 (Antwerpen)
Het eclectische hoekpand op de hoek van de Lambermontplaats en de Leopold De Waelstraat is ontworpen in 1903 door Adolphe Vander Heyden voor Stevens.


Eclectische meergezinswoning

Lambermontplaats 32-33 (Antwerpen)
Rond 1910 laat J. De Haeck een meergezinswoning oprichten op de Lambermontplaats, met op het aanpalende perceel in de Edward Pecherstraat (23-29) een "fabriek voor het brouwen van sterke dranken".


Eenheidsbebouwing van neoclassicistische burgerhuizen

Lambermontplaats 7-8, 9 (Antwerpen)
Eenheidsbebouwing van drie neoclassicistische burgerhuizen, gebouwd rond 1903 voor rekening van François Clerckx, handelaar in bloem, gedroogd fruit en kruiden.


Ensemble met architectenwoning Adolphe Vander Heyden

Lambermontplaats 12-13 (Antwerpen)
Dit statige, eclectische ensemble van twee identieke, spiegelende burgerhuizen is één van de blikvangers op de Lambermontplaats. De woningen werden gebouwd rond 1901 voor eigen rekening van bouwmeester Vander Heyden; in één van beide huizen ging hij ook zelf wonen.


Hoekgebouw met de Kasteelstraat

Lambermontplaats 16 (Antwerpen)
Het hoge neoclassicistische winkelhuis op de hoek van de Lambermontplaats en de Kasteelstraat werd gebouwd rond 1901 voor rekening van mevrouw Anna Thiele.


Hoekhuis met Kasteelstraat

Lambermontplaats 1 (Antwerpen)
Op de hoek van de Lambermontplaats en de Kasteelstraat liet Weerwouters rond 1902 een hoekpand bouwen naar ontwerp van Eug. Wattiez van Wattiez & Hanno.


Hoekhuis met Kasteelstraat

Lambermontplaats 36 (Antwerpen)
Op de zuidelijke hoek van de Lambermontplaats en de Kasteelstraat is een opvallend hoekpand gebouwd, met een witte natuurstenen gevel in eclectische stijl die opvalt door de torenvormige verhoging boven de kroonlijst op de hoek, gevat tussen vleugelstukken.


Neoclassicistisch burgerhuis

Leopold de Waelstraat 14 (Antwerpen)
In 1904 ontwerpt architect Louis Hamaide een rentenierswoning voor Louis Hagens.


Neoclassicistisch burgerhuis

Leopold de Waelstraat 16 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis ontworpen in 1903 door Charles Janssens voor A. Van Beylen-Aerts.


Neoclassicistisch burgerhuis

Leopold de Waelstraat 24 (Antwerpen)
In 1905 laat F. Wagemans naast zijn eigen woning op nummer 26, een tweede neoclassicistisch burgerhuis bouwen.


Neoclassicistisch burgerhuis

Leopold de Waelstraat 28 (Antwerpen)
Rentenierswoning in 1907 ontworpen door Louis Hamaide voor Richard Spruyt.


Neoclassicistisch burgerhuis

Leopold de Waelstraat 34 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis ontworpen in 1902 door bouwmeester A. Vander Heyden voor weduwe Van der Veken.


Neoclassicistisch burgerhuis

Leopold de Waelstraat 26 (Antwerpen)
Breed neoclassicistisch burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, gebouwd rond 1902 als eigen woning voor F. Wagemans.


Neoclassicistisch ensemble van 1902

Leopold de Waelstraat 4-12 (Antwerpen)
Monumentaal neoclassicistisch ensemble, in 1902 gebouwd voor rekening van F. Brughmans die de woningen plande te verhuren.


Neoclassicistisch hoekcomplex

Graaf van Hoornestraat 2, Leopold de Waelstraat 1 (Antwerpen)
Op het spitse hoekperceel van de Leopold De Waelstraat, de Leopold De Waelplaats en de Graaf Van Hoornestraat liet F. Lambrechts rond 1899 een groot hoekcomplex bouwen bestaande uit twee identieke neoclassicistische meergezinswoningen met handelsgelijkvloers.


Neoclassicistisch hoekgebouw

Leopold de Waelstraat 36 (Antwerpen)
De woning werd gebouwd rond 1901 voor rekening van handelaar Jules Lestienne, wiens initialen in het gebroken fronton op de gevel zijn vermeld.


Neoclassicistisch hoekpand

Lambermontplaats 25 (Antwerpen)
Statig neoclassicistisch hoekpand op de hoek van de Lambermontplaats en de Emiel Banningstraat, gebouwd rond 1911 voor rekening van J. Doevenspeck.


Neoclassicistisch hoekpand

Lambermontplaats 24 (Antwerpen)
Hoekpand met de Emiel Banningstraat, gebouwd rond 1903 voor rentenier Frans Wagemans.


Neoclassicistische meergezinswoning

Lambermontplaats 31 (Antwerpen)
In 1906 laat E. Van Perck door architect Emile Vereecken een meergezinswoning ontwerpen op de Lambermontplaats.


Neoclassicistische meergezinswoning

Leopold de Waelstraat 11 (Antwerpen)
Neoclassicistisch opbrengstgebouw, rond 1900 opgetrokken voor rekening van Lembelé.


Neoclassicistische meergezinswoning met geknikte gevel

Lambermontplaats 34-35 (Antwerpen)
Meergezinswoning met zeer verzorgde, statige neoclassicistische lijstgevel gebouwd rond 1912 voor rekening van J.B. Francken die in hetzelfde bouwdossier ook het oprichten van twee opbrengsteigendommen op aansluitende percelen in de Kasteelstraat nrs. 12-18 aanvraagt.


Rijk versierd neoclassicistisch burgerhuis

Lambermontplaats 11 (Antwerpen)
De neoclassicistische burgerwoning op nr. 11 is een fraai voorbeeld van de rijk versierde, statige architectuur die op de as tussen het Museum voor Schone Kunsten en het voormalige Zuidstation terug te vinden is.


Samenstel van twee meergezinswoningen

Lambermontplaats 18-19 (Antwerpen)
Samenstel van twee identieke neoclassicistische meergezinswoningen gebouwd rond 1900 voor eigen rekening van aannemer Jos. Mariën. Hij bouwde deze huizen samen met het grote hoekpand met de Kasteelstraat (Kasteelstraat 36) en het aansluitende pand in de Kasteelstraat nr. 34.


Samenstel van twee neoclassicistische burgerhuizen

Lambermontplaats 14-15 (Antwerpen)
Samenstel van twee identieke neoclassicistische burgerhuizen gebouwd rond 1900 voor rekening van Jos Mariën door Eug. Wattiez van het atelier Wattiez en Hanno.


Samenstel van twee neoclassicistische burgerhuizen

Leopold de Waelstraat 17, 17A (Antwerpen)
Samenstel van twee neoclassicistische burgerhuizen van twee traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak; de vierde bouwlaag werd later toegevoegd.


Samenstel van twee neoclassicistische meergezinswoningen

Leopold de Waelstraat 30-32 (Antwerpen)
Samenstel van twee identieke neoclassicistische winkelhuizen gebouwd rond 1909 door de Naamlooze Maatschappij "Vooruitzicht" in opdracht van juffrouw Van Hooydonck.


Sobere neoclassicistische meergezinswoning

Leopold de Waelstraat 35 (Antwerpen)
Neoclassicistische meergezinswoning ontworpen door A. Cols & Defever voor weduwe De Laet in 1902.


Standbeeld Lambermont

Lambermontplaats zonder nummer (Antwerpen)
In 1908 kreeg het ronde plein op de kruising van de Kasteelstraat en de Leopold de Waelstraat een eigen naam, genoemd naar de toen recent overleden baron F.A. Lambermont (1819-1905).


Statige neoclassicistische meergezinswoning

Lambermontplaats 26-27 (Antwerpen)
Meergezinswoning met zeer verzorgde, statige neoclassicistische lijstgevel gebouwd rond 1912 voor rekening van P. Stocker.


Twee identieke neoclassicistische meergezinswoningen

Leopold de Waelstraat 23-25 (Antwerpen)
Dit samenstel van twee begin-20ste-eeuwse neoclassicistische burgerhuizen valt op doordat de woningen maar twee traveeën tellen, in een straat waar statige woningen van drie tot vier bouwlagen het beeld bepalen.


Twee identieke neoclassicistische meergezinswoningen

Leopold de Waelstraat 19-21 (Antwerpen)
Samenstel van twee identieke neoclassicistische meergezinswoningen in opdracht van Gustave Lambrechts gebouwd rond 1899.


Twee neoclassicistische stadswoningen

Leopold de Waelstraat 13-15 (Antwerpen)
Twee eenvoudige neoclassicistische stadswoningen, gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1898 ingediend door Craen.


Woning en winkelhuizen van J. Verstappen

Leopold de Waelstraat 18-22 (Antwerpen)
Deze opvallende panden werden rond 1901 gebouwd voor rekening van beeldhouwer en ornemaniste J. Verstappen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.