Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Eclectisch ensemble ontworpen door G. Van Oenen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-03-1994 tot heden

ID: 6987   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6987

Besluiten

Gebouwensembles
definitieve beschermingsbesluiten: 03-03-1994  ID: 2634

Beschrijving

Het stadsgezicht omvat het ensemble Leopold de Waelplaats nummers 4 tot en met 16, met inbegrip van de hoekpanden Verlatstraat nummer 38 en Museumstraat nummers 43 en 45.Waarden

Leopold de Waelstraat nummers 4 tot en met 16, met inbegrip van de hoekpanden Verlatstraat nummer 38 en Museumstraat nummers 43 en 45 zijn beschermd als zijn omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Monumentaal complex ontworpe, door architect W. Van Oenen, te dateren 1904.
Samenstel van individuele burgerhuizen uitgewerkt als één groot, neobarok geïnspireerd paleis. Deze bouwtrant is typisch laat-19de-eeuws en verschillende soortgelijke complexen komen voor op Zurenborg-Berchem. Bedoelde gevelwand kadert volledig in de monumentaliteit van de omgeving, namelijk het Museum voor Schone Kunsten aan de overkant en de voormalige Hippodroom ernaast.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Monumentaal complex ontworpe, door architect W. Van Oenen, te dateren 1904.
Samenstel van individuele burgerhuizen uitgewerkt als één groot, neobarok geïnspireerd paleis. Deze bouwtrant is typisch laat-19de-eeuws en verschillende soortgelijke complexen komen voor op Zurenborg-Berchem. Bedoelde gevelwand kadert volledig in de monumentaliteit van de omgeving, namelijk het Museum voor Schone Kunsten aan de overkant en de voormalige Hippodroom ernaast.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch ensemble van woningen en winkels ontworpen door G. Van Oenen

Leopold de Waelplaats 4-16, Museumstraat 43-45, Verlatstraat 38 (Antwerpen)
Het complex werd gebouwd rond 1904 naar ontwerp van architect Guillaume Van Oenen in opdracht van aannemer Philip Ahlstrand. Van Oenen, zelf wonende op het Zuid, tekende heel wat ontwerpen voor woningen in deze buurt en koos daarbij vaak voor een eclectische, rijk versierde stijl.