Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
69881
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69881

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Traditionele dorpswoning, gebouwd in 1907 op de plaats van een vroeger magazijn.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Stationsstraat 64 (Ardooie)
Traditionele dorpswoning, gebouwd in 1907 op de plaats van een vroeger magazijn.