Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Leerbeek

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-12-2000 tot heden

ID
699
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/699

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Leerbeek. De parochiekerk en kerkhofmuur, de pastorie en bijhorende tuinmuur en de vierkantshoeve op de hoek van het Sint-Pietersplein met de Edingsesteenweg zijn enkel als monument beschermd en niet als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskern van Leerbeek dient te worden beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

kerkhof, pastorietuin en met meidoornhaag omzoomde weide vormen typologisch één geheel met de voorgestelde monumenten terwijl restanten van een overwegend 18de-eeuwse dorpsbebouwing een waardevolle bijdrage leveren tot perceptie en ervaring van de site.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Leerbeek

Brusselstraat, Edingsesteenweg, Sint-Pietersplein (Gooik)
Het afgebakende dorpsgezicht omvat enerzijds kerkhof, pastorietuin en een met meidoornhagen omzoomde weide en anderzijds de direct aansluitende dorpsbebouwing, waaronder nog enkele voorbeelden van de 18de-eeuwse basisbebouwing die een positieve bijdrage leveren tot het algemene dorpsbeeld.

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Brusselstraat 6 (Gooik)
Voorheen een huis van zes traveeën met een verhoogde begane grond en een zadeldak, uit begin 19de eeuw.