Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof ten Toren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
69931
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69931

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroegere zetel van de oude heerlijkheid, vermeld vernieuwd handschrift van 1539. Volgens oud handschrift stond hier in de 11de eeuw een woontoren, op de plaats van de huidige toren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof ten Toren

Heurnestraat 311 (Oudenaarde)
Nagenoeg volledig gesloten hoeve met gekasseid erf, op de westelijke weide een kruisbeeld. Gekasseide dreef tot de toegangspoort, gedateerd 1731, zie cartouche. Dwarsschuur met lagere stallen en vervallen bakhuis minstens uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Toren tussen twee aanbouwen, minstens van 1641, waarschijnlijk ter vervanging van een toren uit de 11de tot 12de eeuw. Westelijk vleugel minstens van 1641 en duidelijk één geheel vormend met de toren. Oostelijke vleugel, woongedeelte uit de 19de eeuw op oudere kern, afgebrand tijdens de Eerste Wereldoorlog en hoger heropgebouwd in 1919.