Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kardinaal Mercierlei met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
6994
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6994

Besluiten

Geheel gevormd door de Kardinaal Mercierlei, De Le Grellelei en de Merodelei met tuinen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-1994  ID: 2636

Beschrijving

Het stadsgezicht omvat de Kardinaal Mercierlei en delen van de Le Grellelei en de Merodelei met inbegrip van de tuinen. De gevels (Frederik de Merodeplein) die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

Kardinaal Mercierlei, Le Grellelei en de Merodelei met inbegrip van de tuinen zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en architecturale waarde:
Als waardevolle staalkaart van de beste architectuur die op het einde van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw in de verstedelijkte wijken rond Antwerpen werd gebouwd. Verschillende bekende architecten verleenden hun medewerking in het tot stand komen van de buurt.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Architectenwoning Jules Bilmeyer

Kardinaal Mercierlei 37 (Antwerpen)
Eigen woning van de architect Jules Bilmeyer, naar een ontwerp uit 1909, met asymmetrisch uitgewerkte, neoclassicistische bepleisterde lijstgevel.


Basiliek Heilig Hart en klooster

De Merodelei 12-14, Kardinaal Mercierlei 41-61 (Antwerpen)
Basiliek van 1875-1878 en neogotisch klooster van 1879-1889, beide gebouwd naar ontwerp van de architecten Jules Bilmeyer en Jozef Van Riel.


Burgerhuis in art-decostijl

Kardinaal Mercierlei 15 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in art-decostijl gebouwd in opdracht van de heer Fr. Cammaert, naar een ontwerp door de architect Edward Craeye uit 1928.


Burgerhuis in art-decostijl

Kardinaal Mercierlei 11 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl gebouwd in opdracht van Henri Van Dijck, naar een ontwerp door de architect Guillaume Peeters uit eind 1928.


Burgerhuis in art-decostijl

Kardinaal Mercierlei 25 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl, gebouwd in opdracht van de wijnhandelaar P. De Brouwer, naar ontwerp van architect Léon Heutz uit 1929; wijn- en likeurpakhuis achteraan op het perceel, oorspronkelijk met een vatenkelder, een spoelhuis en bottelarij.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Kardinaal Mercierlei 48 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van Th. Hofmann, naar een ontwerp door de architect John Van Beurden uit 1910.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Kardinaal Mercierlei 84 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de heer Cattoor, bureeloverste van het Loodswezen, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1909.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Kardinaal Mercierlei 86 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van Karel Dom, naar een ontwerp door de architect Gustave Fierens uit 1909.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 30 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer R. Vrancken, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1910.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 32 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Guillaume Rooses, en te dateren omstreeks 1910.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Le Grellelei 26 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd naar een ontwerp door Joseph Hertogs uit 1912. Met zijn versoberde beaux-arts-vormentaal, is het project representatief voor het latere oeuvre van de architect, uit het decennium vóór de Eerste Wereldoorlog.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 27 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de Charles Maurice Patry, naar een ontwerp door de architect Louis Van Gastel uit 1920.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 82 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere beaux-artsstijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Adolphe Van Coppernolle naar een ontwerp uit 1909.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 3 (Antwerpen)
Burgerhuis in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Emile Thielens uit 1904.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 29 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de Naamlooze Maatschappij Antwerpsche Bouwnijverheid, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1912.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 46 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de heer Bonnivert, naar een ontwerp door de architect Guillaume Rooses uit 1909.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 58 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van artillerieluitenant Lebrun, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1909.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 70 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1909 gebouwd in opdracht van Charles Van de Wouwer.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 72 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1909 gebouwd. Tot het bouwprogramma behoorde een koetshuis met paardenstal achteraan op het perceel.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 74 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer E. Sasse, naar een ontwerp door de architect Jos. Goeyvaerts uit 1909.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 88 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl in opdracht van E. Van Der Geten, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit eind 1909, opgetrokken in 1910.


Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 90 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Arthur Vander Heyden uit 1910. Het pand is het enige gaaf bewaarde van een vastgoedproject op de hoek van Kardinaal Mercierlei en Generaal Lemanstraat.


Burgerhuis in neorégencestijl

Kardinaal Mercierlei 19 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van de bankier Felix Garlinck, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1912.


Burgerhuis in neorégencestijl

Kardinaal Mercierlei 80 (Antwerpen)
Burgerhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van de heer Fr. Bonzon, naar een ontwerp door de architect Eugène Geefs uit 1910.


Geheel van burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance- en eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 31, Le Grellelei 40 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in uiteenlopende stijlen, naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1912.


Geheel van drie burgerhuizen in neorenaissancestijl

Kardinaal Mercierlei 36-40 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in neorenaissancestijl gebouwd in opdracht van de aannemer P.J. Rooses, naar een ontwerp door zijn zoon de architect Guillaume Rooses uit 1909.


Geheel van vier eclectische burgerhuizen

Frederik de Merodestraat 1, Kardinaal Mercierlei 2-6 (Antwerpen)
Geheel van vier burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de heer Ed. Perremans, naar een ontwerp door de architect François Toen uit 1900.


Geheel van vijf burgerhuizen in beaux-artsstijl

Le Grellelei 28-36 (Antwerpen)
Geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Adolphe Van Coppernolle naar een ontwerp uit 1910.


Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 60-62 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Charles Wuyts uit 1910.


Groepsbebouwing van burgerhuizen met later appartementsgebouw

Kardinaal Mercierlei 18-28 (Antwerpen)
Geheel van oorspronkelijk vijf burgerhuizen in beaux-artsstijl, met steenhouwerij, gebouwd in opdracht van de ondernemer Frans Peeters, naar een ontwerp door de architect Ernest Nagels uit 1912.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 13 (Antwerpen)
Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Albert Claessens, naar een ontwerp door de architect Jan De Vroey uit 1928.


Herenhuis in eclectische stijl

De Merodelei 1 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1889.


Herenhuis in eclectische stijl

Le Grellelei 5 (Antwerpen)
Vrijstaand herenhuis in eclectische stijl met neoromaanse inslag, oorspronkelijk de kern van een ensemble met twee flankerende burgerhuizen in half open bebouwing, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1899.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Kardinaal Mercierlei 16 (Antwerpen)
Herenhuis in neoclassicistische stijl, naar ontwerpen door de architect Eugène Dieltiëns uit 1891 voor het koetshuis met inkompoort, en uit 1892 voor het eigenlijke woonhuis.


Herenhuis in neorococostijl

Le Grellelei 20 (Antwerpen)
Herenhuis in neorococostijl gebouwd in opdracht van Rodolphe Eiffe, naar een ontwerp door de architecten Fernand de Montigny en Louis Somers uit 1928. Tot het oorspronkelijke bouwprogramma hoorde een vandaag verdwenen garage, oranjerie en tuinmuur.


Herenhuis in neorégencestijl

Kardinaal Mercierlei 17 (Antwerpen)
Herenhuis gebouwd in opdracht van Theophile Bal, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1911.


Hotel Van Nuffel

Kardinaal Mercierlei 5 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer Charles Van Nuffel, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1896.


Kardinaal Mercierlei met omgeving

De Merodelei, Kardinaal Mercierlei, Le Grellelei (Antwerpen)
Gelegen in oud Berchem tussen de Generaal Lemanstraat en de Grotesteenweg. Bestond reeds circa 1560 en werd toen Kapellelei geheten naar de Heilige Kruiskapel ter hoogte van hetv Frederik de Merodeplein; huidige naam sedert 1919.


Kasteel de Bergeyck

Kardinaal Mercierlei 14A-B (Antwerpen)
Kasteeltje in neo-Vlaamserenaissance-stijl met uitgestrekt park. Het goed gaat terug op het oude hof de Lintworm met kern uit het derde kwart van de 16de en het tweede kwart van de 17de eeuw.


Koetsierswoning, koetshuis en paardenstallen van het hotel Meeûs

Kardinaal Mercierlei 9 (Antwerpen)
Gebouwencomplex in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898. Opdrachtgever was de jeneverstoker Jules Meeûs, echtgenoot van barones Emma de Vicq de Cumptich.


Meergezinswoning in art-decostijl

Kardinaal Mercierlei 1 (Antwerpen)
Meergezinswoning in art-decostijl, volgens de bouwaanvraag uit 1924 gebouwd in opdracht van Ernest De Leeuw, ingenieur in dienst van de stad Antwerpen. Wellicht tekende deze zelf het ontwerp.


Standbeeld Frederik de Merode

Frederik de Merodeplein zonder nummer (Antwerpen)
Standbeeld, onthuld in 1905 naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Belgische Onafhankelijkheid. Het monument in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, werd ontworpen door de architect Emile Thielens, met een beeldengroep en reliëfs door de beeldhouwer Josuë Dupon.


Twee burgerhuizen in beaux-artsstijl

Le Grellelei 22-24 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1912.


Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 54-56 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Adriaan Brosens, naar ontwerpen uit 1909.


Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 76-78 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Henri Van Haevermaet, naar ontwerpen door de architect Frans Mijlemans uit 1909.