Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
69960
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69960

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve met 18de-eeuwse kern, in de eerste helft van de 19de eeuw omgebouwd tot dorpshuis (notariswoning) met toevoeging van koetshuizen links.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

's Gravenstraat 55, 61 (Nazareth)
Hoeve met 18de-eeuwse kern, in de eerste helft van de 19de eeuw omgebouwd tot burgerhuis met toevoeging van koetshuizen links. Huidig woonhuis met U-vormige plattegrond: hoofdgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, links en rechts geflankeerd door zijtravee van één bouwlaag. Doorgang naar de achterliggende grote tuin, afgesloten door een fraai ijzeren hek. Gewitte bakstenen koetshuizen waarvan de drie rechter traveeën behouden zijn. Drie linker traveeën met beraapt parement, omgevormd tot woonhuis.