Beschermd monument

Linde

Beschermd monument van 02-06-1988 tot heden

ID: 6998   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6998

Besluiten

Lindeboom
definitieve beschermingsbesluiten: 02-06-1988  ID: 2330

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de etagelinde op de Markt te Retie. Deze linde werd ook beschermd als landschap bij ministerieel besluit van 19 februari 1951.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de cultuurhistorische, esthetische en sociaal-culturele waarde van de linde als volgt werd gemotiveerd: een oude linde die circa 400 tot 500 jaar oud is; de centrale ontmoetingsplaats van het oude Retie, waar voor de bouw van enig gemeentehuis het openbare leven zich afspeelde.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000714, Markt, Lindeboom, advies KCML (1988).


Waarden

De linde is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Etagelinde op dorpsplein Retie

Markt zonder nummer (Retie)
De etagelinde (Tilia platyphyllos) bevindt zich op het onregelmatig gevormde dorpsplein ten zuidwesten van het westportaal van de Sint-Martinuskerk, meer bepaald langs de rijweg Turnhout - Mol. Rond de stambasis is een achthoekige, gemetselde bakconstructie aangebracht.