Beschermd monument

Kapelleken van Schollaert

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden

ID
6999
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6999

Besluiten

Kapelleken van Schollaert met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2217

Beschrijving

Het perceel waarop het kapelleken van Schollaert staat is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van de kapel als volgt werd gemotiveerd: "gedachtenismonument opgericht in 1859 waarrond zich een drukke Mariadevotie afspeelt."Waarden

Kapelleken van Schollaert is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapelleken van Schollaert

Verboekt zonder nummer (Laakdal)
Het Kapelleken van Schollaert, gelegen in het gehucht Merlaar, bevindt zich op het kruispunt van twee dreven.