Vastgesteld bouwkundig erfgoed

13de-eeuwse kelder

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 69991   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69991

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

13de-eeuwse kelder van verdwenen middeleeuws patriciërshuis. gebouwd in Doornikse kalksteen met kruisgewelf op zuilen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

13de-eeuwse kelder

Grote Markt 37 (Kortrijk)
13de-eeuwse kelder van verdwenen middeleeuws patriciërshuis. gebouwd in Doornikse kalksteen met kruisgewelf op zuilen.