Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis gedateerd 1872

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
70034
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70034

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van drie traveeën en thans twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Nieuw afgevlakt parement van rode baksteen, met weggewerkte hoeklisenen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Oude Dorpsstraat 49 (Beveren)
Huis van drie traveeën en heden twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Nieuw afgevlakt parement van rode baksteen, met weggewerkte hoeklisenen. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting met latei, gedateerd 1872.