Beschermd monument

Hotel Paul Donnet

Beschermd monument van 18-04-1994 tot heden

ID: 7004   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7004

Besluiten

Burgerhuis Kipdorp met interieur
definitieve beschermingsbesluiten: 18-04-1994  ID: 2660

Beschrijving

De bescherming van het burgerhuis als monument omvat het volledige gebouw met inbegrip van het onroerende interieur en met uitzondering van de in de tuin en tegen de achterzijde aangebouwde veranda.



Waarden

Kipdorp 42 : het volledige gebouw met inbegrip van het onroerende interieur en met uitzondering van de in de tuin en tegen de achterzijde aangebouwde veranda is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Gebouw in neo-François I-stijl, gebouwd in 1908 naar ontwerp van Bascourt met een sterk stijlzuiver en historiserend karakter dat zich uitstrekt tot het interieur. Het gebouw Kipdorp 42 is het enige werk van Bascourt in neo-François I-stijl.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Paul Donnet

Kipdorp 42 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-François I-stijl gebouwd naar een ontwerp door de architect Jos. Bascourt uit 1908 (gevelinsriptie). Opdrachtgever was jonkheer Paul Donnet (Antwerpen, 1882-Oxford, 1918), ‘chef de service’ bij de automobielfabriek Minerva. Hij vluchtte aan het begin van de Eerste Wereldoorlog met zijn gezin naar Engeland, waar hij op 35-jarige leeftijd overleed aan de Spaanse griep.