Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Beschermd monument van 22-04-1994 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oosterweelsteenweg
Locatie Oosterweelsteenweg zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/991.1
  • OA002824

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper, Oosterweel

Oosterweelsteenweg zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Enig als getuigenis en referentiepunt behouden gebouw van het sedert 1958 verdwenen polderdorp Oosterweel, heden gelegen in een 6 meter diepe put, door de opgespoten gronden rondom.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Jan de Doperkerk, de voormalige parochiekerk van Oosterweel, is beschermd als monument.

Waarden

De kerk Sint-Jan de Doper te Oosterweel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

eenbeukige zaalkerk in classicistische stijl met gereconstrueerde koorafsluiting. Enige overblijvende getuige van het thans volledig verdwenen dorp Oosterweel waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 13de eeuw maar dat plaats moest maken voor de havenuitbreiding. Enkel de kerk is door haar ligging op een splitsing tussen opgehoogde wegen die naar het verdere havengebied leiden gespaard gebleven. Toren uit circa 1450 met kerkgebouw uit 1712 met gereconstrueerde koorafsluiting van 1952.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.