Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 70053   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70053

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Arbeidershuis van een gelijkaardig type als de aanpalende huizenrij nr. 28-32.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoning

Leo Bruynincxstraat 34 (Dendermonde)
Arbeidershuis van een gelijkaardig type als de aanpalende huizenrij nummer 28-32.