Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tempeliershoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
70105
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70105

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 51. Z.g. "Tempeliershoeve" in de volksmond. Historische hoeve gelegen ten Z. van de dorpskom, mogelijk eertijds kasteel van de "heren van Zuydpene", daterend uit XVI, vermoedelijk in XIX omgebouwd tot hofstede. De huidige situatie met het nog grosso modo omwalde boerenhuis (het voormalig kasteel) en de ten Z.W. gelegen hoeve (Eikhoekstraat nr. 49), het voormalig neerhof, gaat terug oAanduiding van

Is de vaststelling van

Tempeliershoeve

Eikhoekstraat 59-61 (Vleteren)
Historische hoeve gelegen ten zuiden van de dorpskom, mogelijk eertijds kasteel van de "heren van Zuydpene", daterend uit 16de eeuw, vermoedelijk in 19de eeuw omgebouwd tot hofstede. De site omvat de grosso modo omwalde boerenwoning (het voormalig kasteel) en de ten zuidwesten gelegen hoeve, het voormalig neerhof. Woonhuis gelegen ten noorden van het erf, op rechthoekig grondplan met overhoekse toren ten zuidoosten, van acht ankertraveeƫn en twee bouwlagen.