Beschermd monument

Refugiehuis Sint-Baafsabdij

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden

ID: 7016   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7016

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-09-1976  ID: 1020

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en daken van de oostvleugel aan de binnenplaats, het aansluitende oostelijk deel van de gevels en daken van het voorgebouw (ten noordoosten van de binnenplaats) en het volledige L-vormige achtergebouw met renaissance arcade (ten zuiden van de binnenplaats). Deze gebouwen vormen het 16de-eeuwse restant van het refugiehuis van de Sint-Baafsabdij uit Gent.Waarden

De gevels aan binnenplaats van oostvleugel; achtergebouw en oostelijk gedeelte van achtergevel van voorgebouw en bedakingen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stedelijke Kindertuin 7

Vlasmarkt 26-30 (Antwerpen)
Twee gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door Gustave Royers uit 1887, met de toegang tot de vroegere Stedelijke Kindertuin 7. Deze was gevestigd in de 16de-eeuwse "de Oude Munte" op de binnenplaats.