Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70169   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70169

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen bereikbaar via een populierendreefje. Vanouds rechthoekige omgrachte hoeve, thans slechts klein gedeelte van de omgrachting achter het huis bewaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Goeiingen 16 (Evergem)
Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen bereikbaar via een populierendreefje. Vanouds rechthoekige omgrachte hoeve, thans slechts klein gedeelte van de omgrachting achter het huis bewaard.