Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70172   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70172

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 10, 11. Van hetzelfde type, met vernieuwd gevelparement en kroonlijst doch doorlopende arduinen kordons ter hoogte van de onderdorpel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Oude Beestenmarkt 10-11 (Gent)
Huizen met vernieuwd gevelparement en kroonlijst doch doorlopende arduinen cordons ter hoogte van de onderdorpel.