Parochiekerk Sint-Catharina en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-07-1980 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente 's Gravenwezel
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 32, Kerkstraat zonder nummer (Schilde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11039/109.1
  • OA002064

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Kerkstraat 32, 32B, Schilde (Antwerpen)

Alleenstaande dorpswoning gelegen rechts van de kerk; mogelijk uit de 18de eeuw en vermoedelijk verbouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw en de 20ste eeuw.

Parochiekerk Sint-Catharina

Kerkstraat zonder nummer, Schilde (Antwerpen)

Zuidnoord-gerichte neogotische kruiskerk, naar ontwerp van Eugeen Gife van 1875.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Catharina en de ernaast gelegen dorpswoning, die aanvankelijk als kosterswoning fungeerde.

Waarden

De Sint-Katharinakerk met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.