Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Catharina en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-07-1980 tot heden

ID: 7018   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7018

Besluiten

Geografisch pakket 's Gravenwezel
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1980  ID: 1434

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Catharina en de ernaast gelegen dorpswoning, die aanvankelijk als kosterswoning fungeerde.Waarden

De Sint-Katharinakerk met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Kerkstraat 32, 32B (Schilde)
Alleenstaande dorpswoning gelegen rechts van de kerk; mogelijk uit de 18de eeuw en vermoedelijk verbouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw en de 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Catharina

Kerkstraat zonder nummer (Schilde)
Zuidnoord-gerichte neogotische kruiskerk, naar ontwerp van Eugeen Gife van 1875.