Tramloods met uitrusting

Beschermd monument van 19-03-1996 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Diksmuidelaan
Locatie Diksmuidelaan 42-44 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/136.1
  • OA000175

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Tramloods

Diksmuidelaan 42-44, Antwerpen (Antwerpen)

De tramloods dateert van 1912 en heeft zijn smidse met uitrusting, de oorspronkelijke werkput en de ophanging van de bekabeling voor de pantografen van de rijtuigen nog bewaard.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming van de tramloods als monument omvat de gebouwen met inbegrip van de smidse en zijn uitrusting, de oorspronkelijke werkput en de ophanging van de bekabeling voor de pantografen van de rijtuigen.

Waarden

De tramloods of tramremise ‘Groenenhoek’ voorheen van de ‘Compagnie Générale des Trams d'Anvers’, heden van de Vlaamse Vervoermaatschappij ‘De Lijn’, met inbegrip van inzonderheid de smidse en zijn uitrusting - onroerend door bestemming-, de oorspronkelijke werkput, de ophanging van de bekabeling voor de pantografen van de rijtuigen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Goed bewaard en vanuit illustratief oogpunt uitstekend voorbeeld van een tramremise (tramloods) geconcipieerd voor de Eerste Wereldoorlog en gebouwd in 1912 volgens de toenmalige technisch-organisatorische en architecturale opvattingen inzake bedrijfsgebouwen, in casu tramloodsen. Het is het enige bewaarde exemplaar van dit type gebouwen in Vlaanderen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.