Pastorie Sint-Catharinaparochie

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-07-1980 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente 's Gravenwezel
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 31 (Schilde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11039/105.1
  • OA002060

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Catharinaparochie

Kerkstraat 31, Schilde (Antwerpen)

Alleenstaand herenhuis, binnen deels ommuurd en omhaagd, beboomd domein met toegangspoort voorzien van bakstenen pijlers en ijzeren hek.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de pastorie met omgevende tuin, gelegen tegenover de Sint-Catharinakerk.

Waarden

De pastorie met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.