Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 70214   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70214

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vormde vermoedelijk eertijds een onderkelderde eenheidsbebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw, heden verbroken door nieuwe bouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Coupure 111, 175-177 (Gent)
Vormde vermoedelijk eertijds een onderkelderde eenheidsbebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw. Lijstgevels in doorlevende empiretraditie van telkens drie traveeën afgedekt met zadeldak.