Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouwebeeld

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden
ID: 7022   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7022

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-09-1976  ID: 1020

Beschrijving

De bescherming omvat het Onze-Lieve-Vrouwbeeld ter hoogte van de tweede bouwlaag van het huis op de hoek van de Hoogstraat en de Vlasmarkt.Waarden

Het Onze-Lieve-Vrouwbeeld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Traditioneel diephuis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld

Vlasmarkt 36 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis oorspronkelijk met trapgevel op de hoek van Hoogstraat en Vlasmarkt, uit het laatste kwart van de 16de of het eerste kwart van de 17de eeuw. Onze-Lieve-Vrouw met kind, toegeschreven aan Jan Engelbert Pompe, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.