Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve Hof ter Planken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
70247
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70247

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Historische pachthoeve gesoleerd ingeplant in de noordoostelijke uithoek van Parike op de rand van de vallei van de Pachtbosbeek. Al vermeld in 1400, in 1571 als bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ter Planken

Hollebeekstraat 79 (Brakel)
Historische pachthoeve geïsoleerd ingeplant in de noordoostelijke uithoek van Parike op de rand van de vallei van de Pachtbosbeek. Al vermeld in 1400, in 1571 als bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij. Bakstenen hoevegebouwen waarvan slechts weinig overblijvende delen uit de 17de en de 18de eeuw, merendeels gewijzigd of vervangen in de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw.