Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeenteschool voor jongens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70249   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70249

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool voor jongens, gebouwd in 1881, heden in gebruik als woning. Behoort tot het dorpsgezicht, beschermd bij K.B. van 28/11/1978. De school, met bijhorende woning voor de onderwijzer, is ontworpen door architect René Buyck (Brugge) en had oorspronkelijk zeven traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeenteschool voor jongens

Pastoor Verhaegheplein 7-9 (Brugge)
Voormalige gemeenteschool voor jongens, gebouwd in 1881, heden in gebruik als woning. Behoort tot het dorpsgezicht, beschermd bij K.B. van 28/11/1978. De school, met bijhorende woning voor de onderwijzer, is ontworpen door architect René Buyck (Brugge) en had oorspronkelijk zeven traveeën.