Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeenteschool voor jongens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70249   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70249

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool voor jongens, gebouwd in 1881, heden in gebruik als woning. Behoort tot het dorpsgezicht, beschermd bij K.B. van 28/11/1978. De school, met bijhorende woning voor de onderwijzer, is ontworpen door architect René Buyck (Brugge) en had oorspronkelijk zeven traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeenteschool voor jongens

Pastoor Verhaegheplein 7-9 (Brugge)
Voormalige gemeenteschool voor jongens, gebouwd in 1881, heden in gebruik als woning. De school, met bijhorende woning voor de onderwijzer, is ontworpen door architect René Buyck (Brugge) en had oorspronkelijk zeven traveeën.