Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis naar ontwerp van F. Langeraert - Van de Voorde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID: 70316   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70316

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis volgens de bouwaanvraag van 1911 gebouwd naar ontwerp van F. Langeraert – Van de Voorde en deel uitmakend van een ensemble van vier huizen in opdracht van O. Bossaert. Het onderkelderde enkelhuis bevat drie bouwlagen boven een souterrain en twee ongelijke traveeën onder een zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis naar ontwerp van F. Langeraert - Van de Voorde

Koning Albertlaan 60 (Gent)
Burgerhuis volgens de bouwaanvraag van 1911 gebouwd naar ontwerp van F. Langeraert – Van de Voorde en deel uitmakend van een ensemble van vier huizen in opdracht van O. Bossaert. Het onderkelderde enkelhuis bevat drie bouwlagen boven een souterrain en twee ongelijke traveeën onder een zadeldak.