Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
70366
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70366

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zandvoordsestraat nr. 78. Begin 20ste-eeuws dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwlagen. Gecementeerde en beschilderde gevel met neoclassicistisch getinte ornamentiek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Zandvoordsestraat 78 (Oudenburg)
Zandvoordsestraat nr. 78. Begin 20ste-eeuws dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwlagen. Gecementeerde en beschilderde gevel met neoclassicistisch getinte ornamentiek.