Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteelhoeve Veltem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 70402   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70402

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Veltemweg nr. 33. Hofstede "Veltem", voormalig neerhof van het kasteel cf. nr. 35. Hoeve met losstaande bestanddelen rond een begraasd erf. De hoeve staat getekend op een 19de-eeuwse kopie van een kaart uit 1756 en op een kaart van 1789 afgebeeld met boomgaard en percelen bouwland, omgeven met bomen. Heden uitgebaat als tuinbouwbedrijf met gronden palend aan het Veltembos.De hoeve staat al aAanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteelhoeve Veltem

Veltemweg 33 (Brugge)
Veltemweg nr. 33. Hofstede "Veltem", voormalig neerhof van het kasteel cf. nr. 35. Hoeve met losstaande bestanddelen rond een begraasd erf. De hoeve staat getekend op een 19de-eeuwse kopie van een kaart uit 1756 en op een kaart van 1789 afgebeeld met boomgaard en percelen bouwland, omgeven met bomen. Heden uitgebaat als tuinbouwbedrijf met gronden palend aan het Veltembos.De hoeve staat al a