Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster van de Zusters van Barmhartigheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
70403
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/70403

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster van de Zusters van Barmhartigheid met Heilige Antonius als beschermheilige en bijhorende school, thans school van het Katholiek Basis Onderwijs Ename.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster van de zusters van barmhartigheid

Martijn van Torhoutstraat 190-194 (Oudenaarde)
In 1889 betrokken zusters van barmhartigheid, afkomstig van het moederhuis van de congregatie te Ronse, het herenhuis (nummer 190) geschonken door de juffrouwen Schautheer en richtten er een klooster met school in. In de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw werden nieuwe schoolgebouwen opgericht ter vervanging van de verworven beluikhuizen en landgebouwen op de rechtse aanpalende percelen (nummers 192-194). Toevoeging van nieuwe schoolgebouwen achter de bestaande in 1993-94 naar ontwerp van architectenbureau Merchie-Delobelle.